Huidpunt B.V. Praktijk voor Huid -en Oedeemtherapie

Vaatlaser meer informatie

Hoe werkt een behandeling met de Palomar Starlux?
In het bloedvat bevindt zich hemoglobine (de stof die de rode kleur geeft aan het bloed). Hemoglobine absorbeert het licht uit de flitslamp. In het bloedvat wordt het licht omgezet in warmte (energie) en wordt het bloed dat door het bloedvat stroomt verwarmd. De bloedvatwand wordt vernietigt en het bloed stolt. Het lichaam heeft hierna enkele dagen tot 1,5 week nodig om het bloedvat af te breken en op te ruimen. Om een zo optimaal mogelijke lichtgeleiding naar de bloedvaatjes te krijgen wordt gebruik gemaakt van een contactvloeistof.

Hoe ontstaan vaatlaesies?
Verschillende factoren beïnvloeden de huid en alle mechanisme in de huid. De ouderdom, invloed van zonlicht, slechte leefgewoontes maar ook genetische bepaling zorgen voor een vermindering van elasticiteit in de bloedvatwand. De verwijde haarvaatjes die net onder het huidoppervlak liggen worden zichtbaar.

Kunnen alle bloedvaten worden behandeld?
In de lasertherapie wordt er onderscheid gemaakt tussen het behandelen van beenvaten (spataderen) en vaatjes in het gelaat (couperose), welke beide een apart apparaat vereisen. Met de Palomar starlux kunnen de vaatjes worden behandeld op het gezicht, decolleté, en de hals. Het effect van de behandeling is afhankelijk van de mate van absorptie van het licht in het bloedvat (hemoglobine) en de mate van pigmentatie van de huid. Zowel grotere oppervlaktes (couperose op de wangen) als kleinere oppervlaktes (spider naevi op de neus) kunnen behandeld worden. De intensiteit van het licht zal tijdens de behandeling worden aangepast aan het huidtype, de grootte en dikte van het bloedvat en het te behandelen oppervlak.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de mate waarin er bloedvaatjes aanwezig zijn op de huid. Liggen er veel vaatjes dicht bij elkaar in de huid dan zal de behandeling eerst ingesteld moeten worden op de grotere bloedvaatjes, waarna in een tweede behandeling de overgebleven bloedvaatjes worden behandeld. Als er veel oppervlakkige pigmentatie aanwezig is in de huid, zal dit ook eerst behandeld moeten worden. Gemiddeld heeft u een gewenst effect na 1 tot 3 behandelingen. Dit is ook afhankelijk van uw einddoel.

Wat kan ik verwachten?
Na de behandeling kunt u een rustiger en egaler beeld verwachten. Dit kan blijvend zijn, althans voor een hele periode. Maar afhankelijk van de factoren waaraan de huid wederom blootgesteld zal worden kunnen er zich op den duur enkele nieuwe vaatjes ontwikkelen.

Moet ik maatregelen treffen voor of na de behandelingen?
Het type laserlicht dat gebruikt wordt voor het behandelen van bloedvaatjes wordt ook geabsorbeerd in oppervlakkig pigment. Het te behandelen gebied mag tijdens de behandeling nooit zongebruind zijn. Dit betekent dat het te behandelen lichaamsdeel minimaal 6 weken voor de behandeling tot 6 weken na de behandeling niet aan UV-straling/zonnebank/ solarium mag zijn blootgesteld en u geen gebruik mag maken van zelfbruinende crèmes. Wanneer u dit wel doet zal dit een negatieve invloed hebben op het effect van de behandeling welke in ernstige gevallen zelfs kunnen leiden tot pigmentverschuivingen of zelfs verbranding van de huid. Uw therapeut heeft te allen tijde het recht de behandeling niet uit te voeren als zij vermoedt dat de huid op dat moment te veel actief pigment bevat.

Zijn er risico’s aan verbonden?
Een behandeling met de Palomar Starlux is geheel veilig gezien de lichtstralen niet verder doordringen dan de bloedvaatjes. Het risico wat betreft pigmentverschuivingen en/of oppervlakkige verbranding ontstaat wanneer men de adviezen rondom verstandig zongebruik niet hanteert. U dient uw therapeut op de hoogte te brengen van uw medicatiegebruik, algehele gezondheid en medische geschiedenis. Met name het gebruik van antibiotica dient altijd gemeld te worden voor aanvang van de behandeling. Indien u zwanger bent of probeert zwanger te worden kunt u om meerdere redenen niet behandeld worden, u dient dit aan te geven bij uw therapeut. Uw therapeut is deskundig in het geven van persoonlijk advies.

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Bovenstaande informatie zal uitgebreid mondeling toegelicht worden tijdens het vrijblijvende intake gesprek. U bent te allen tijde in de gelegenheid tot het stellen van vragen.