Huidpunt B.V. Praktijk voor Huid -en Oedeemtherapie

NVH

NVH, Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten.

Leden van de NVH zijn HBO-gediplomeerde huidtherapeuten. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet BIG (artikel 34). De opleiding- en deskundigheidseisen zijn daarom bij wet vastgelegd. De deskundigheid omvat het op verwijzing van een arts of specialist behandelen van een breed scala aan huidaandoeningen.

Sinds 1978 behartigt de NVH als paramedische beroepsvereniging de belangen van huidtherapeuten in Nederland.

Huidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem. Het zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen.

Een huidtherapeut werkt in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis.

Huidtherapeuten hebben de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Raadpleeg het register om te bekijken welke huidtherapeuten geregistreerd staan.

Of kijk op de site van de NVH voor meer informatie.