Boerhaavelaan 25, Roosendaal  088 – 706 93 70 | Dubbelstraat 90, Bergen op Zoom 085 – 40 13 194

Whatsapp     Instagram     Facebook

Huidpunt behandelt pigmentafwijkingen
Wij zijn er voor je bij

Pigment laser

HOE WERKT EEN BEHANDELING MET DE IPL/ LASERAPPARATUUR?

In de huid bevindt zich pigment (melanine). Pigment bevindt zich in de melanocyten die verspreid liggen in de huid. Ter plaatse van de pigmentvlek zijn deze melanocyten overgevoelig voor de aanmaak van pigment. Dit kan mede ontstaan onder invloed van erfelijke bepaling, leeftijd en UV-straling. Het licht uit de flitslamp wordt geabsorbeerd door het pigment in de huid. In de huid wordt het licht omgezet in warmte (energie). Deze warmte zorgt vervolgens voor een plaatselijke verbranding van de pigmentcellen waarna er een donkere verkleuring/oppervlakkige korst ontstaat op de huid. Dankzij de constante celdeling en -vernieuwing aan het huidoppervlak zal deze in enige tijd worden afgestoten.

KUNNEN ALLE PIGMENTVLEKKEN WORDEN BEHANDELD?

Het effect van de behandeling is afhankelijk van de mate van absorptie van het licht in het pigment (melanine) en de huidskleur. Hoe donkerder de pigmentvlek, hoe meer absorptie van het laserlicht. Hoe groter het contrast tussen de huid en de te behandelen pigmentvlek, hoe beter het resultaat. Daarnaast is de behandeling afhankelijk van de diepte waarin het pigment zich bevindt in de huid. Oppervlakkig pigment dat zich bevindt in de opperhuid waar een actieve celdeling en -vernieuwing plaatsvindt, kan makkelijk behandeld worden. Dieper gelegen pigment kan moeilijker tot niet behandeld worden, omdat hier geen celdeling meer plaatsvindt en het pigment dus niet afgevoerd kan worden naar het huidoppervlak. Het is niet altijd vooraf te bepalen tot in welke huidlagen het pigment verspreid ligt. Wel is bekend dat bij aangeboren pigmentafwijkingen en melasma (zwangerschapsmasker) het pigment te diep in de dermis (lederhuid) ligt. Pigmentvlekken waarvan bekend is dat ze goed te behandelen zijn, zijn de zogeheten ouderdomsvlekken (bijvoorbeeld in het gelaat of op de handen) of pigmentatie ten gevolge van zonschade.

HOEVEEL BEHANDELINGEN HEB IK NODIG?

Afhankelijk van de kleur van de pigmentvlek en de diepte waarin het pigment zich bevindt in de huid zijn er gemiddeld een tot vijf behandelingen

WELK RESULTAAT KAN IK VERWACHTEN?

De pigmentvlek zal na een of meerdere behandelingen ofwel lichter worden, ofwel geheel verdwenen zijn. Direct na de behandeling kleurt de pigmentvlek juist donkerder waarna een oppervlakkig korstje gevormd kan worden dat na ongeveer drie weken zal worden afgestoten. Op de plaats van de pigmentvlek zijn de melanocyten overgevoelig voor het produceren van pigment. Onder invloed van onder andere erfelijke bepaling en UV-straling is het mogelijk dat in de loop der tijd op dezelfde plaats weer een pigmentvlek wordt gevormd of pigment weer donkerder verkleurt. Het is daarom raadzaam te allen tijde een sunblock (SF50) te gebruiken om verdere pigmentvorming zo veel mogelijk te voorkomen.

MOET IK MAATREGELEN VOOR OF TIJDENS DE BEHANDELING TREFFEN?

Het te behandelen gebied mag tijdens de behandeling niet zongebruind zijn en je mag geen gebruikmaken van zelfbruinende crèmes. Dit betekent dat de huid  vier tot zes weken voor en in ieder geval tot zes weken na de behandeling niet blootgesteld mag worden aan zon/zonnebank/solarium. Wanneer je dit wel doet zal dit een negatieve invloed hebben op het effect van de behandeling welke in ernstige gevallen zelfs kunnen leiden tot pigmentverschuivingen of verbranding van de huid. Je huidtherapeut kan je hierover het beste adviseren.

ZIJN ER RISICO’S AAN EEN PIGMENTBEHANDELING VERBONDEN?

Een behandeling met de IPL/laserapparatuur is geheel veilig gezien de lichtstralen niet verder doordringen dan het pigment in de huid. Het risico wat betreft pigmentverschuivingen en/of oppervlakkige verbranding ontstaat wanneer men de adviezen rondom verstandig zongebruik niet hanteert. Je dient je huidtherapeut op de hoogte te brengen van je medicatiegebruik, algehele gezondheid en medische geschiedenis. Met name het gebruik van antibiotica dient altijd gemeld te worden voor aanvang van de behandeling. Indien je zwanger bent of probeert zwanger te worden kan je om meerdere redenen niet behandeld worden, je dient dit aan te geven bij je huidtherapeut. Je huidtherapeut is deskundig in het geven van persoonlijk advies.

Bovenstaande informatie zal uitgebreid mondeling toegelicht worden tijdens het intakegesprek. Je bent te allen tijde in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. In veel gevallen komen onze behandelingen in aanmerkingen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze behandeling in aanmerking komt voor vergoeding. Onze tarieven voor cosmetische behandelingen vind je via deze link.

Reken af met pigmentafwijkingen

Maak gelijk een afspraak

ANDERE LASERBEHANDELINGEN

Ontharingslaser
Fractional laser
Vaatlaser